01.jpg 04.jpg 06.jpg

Pantebrev

Vi formidler lån med pant i din cafe, restaurant eller take away m.m. Lånet udarbejdes som et pantebrevslån. Et pantebrev er et gældsbrev, hvor der til sikkerhed for lånet stilles sikkerhed i din restauration.

Hos os kan du låne til køb af ny restauration eller optage lån i din eksisterende restauration. Vi formidler lån til alle typer restaurationer i Danmark.

Lånevilkår
Det udstedte pantebrev indeholder beskrivelse af lånets vilkår – forrentning, afregningskurs, afdrag og løbetid.

Pantebrevslån udstedes med fast rente. Pantebrevslånet vil typisk være et annuitetslån, hvilket betyder at du betaler et fast beløb hver termin.
Dit lån vil typisk have en løbetid på mellem to og 10 år.

Tinglysning
Når pantebrevet tinglyses, i din restauration skal der betales tinglysningsfgift til staten. Tinglysningsafgiften udgør DKK 1.660,00 + 1,5% af pantebrevets hovedstol. Beløbet fratrækkes ved udbetalingen af lånet.

Der kan være tilfælde, hvor ansøgers økonomi og/eller ejendom ikke opfylder vores mindstekrav og derfor gør at vi ikke kan tilbyde lån.